Allen & Heath AH-M-DL-AES10O-A là thẻ I / O AES3 với 10 điểm. Thẻ I / O AES3 cung cấp giải pháp thuận tiện cho việc vá kỹ thuật số từ hệ thống dLive sang hệ thống PA, giám sát ampe và bộ điều khiển loa hoặc kết hợp bảng điều khiển. Bốn thẻ khác nhau được cung cấp để phù hợp với nhiều yêu cầu I / O khác nhau: 2 vào / 8 ra, 4 vào / 6 ra, 6 vào / 4 ra và 10 ra. Tốc độ mẫu đầu ra của thẻ có thể chuyển đổi giữa 96kHz, 88.2kHz, 48kHz và 44.1kHz, trong khi các đầu vào cung cấp chuyển đổi tốc độ mẫu từ 32kHz sang 192kHz. Tất cả các thẻ AES3 có thể được trang bị cho bất kỳ Cổng I / O nào trong Allen & Heath dLive S Class hoặc dLive C Class MixRack hoặc Surface.

Đặc trưng

  • Tốc độ mẫu có thể chuyển đổi (96kHz, 88.2kHz, 48kHz và 44.1kHz)
  • Nhập SRC 32kHz đến 192kHz
  • Tùy chọn để đồng bộ hóa từ đầu vào AES đầu tiên

Nguồn: Fullcompass