Allen & Heath M-DL-DIN-A là mô-đun đầu vào kỹ thuật số dLive 8 kênh AES / 3 cho Khung gầm mở rộng DX32 của họ. Mô-đun đầu vào này có 4x đầu vào AES3 stereo trên XLR với SRC (tốc độ lấy mẫu 32kHz – 192kHz). Chuyển đổi Tốc độ Mẫu có thể được bỏ qua cho hoạt động 96kHz.

Xem thêm: Lắp đặt âm thanh nhà hàng, Loa vi tính tốt nhất

Nguồn: Fullcompass