Allen & Heath M-DL-DOUT-A là thẻ đầu ra AES 8 kênh cho dLive DX32 Rack. Nó có đầu ra AES3 stereo 4x trên XLR (có thể chuyển đổi 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz hoặc 96kHz).

Nguồn: Fullcompass