Chuyên mục: Mixer Allen & Heath

Mixer Allen & Heath XB-14-2

iữa cặp kênh liên lạc điện thoại và bốn kênh điều khiển phát lại thiết bị, bộ trộn phát sóng Allen & Heath XB-14-2 mang đến chức năng tinh vi mà bạn mong đợi từ một mô hình phòng thu thương mại. Nếu bạn chạy một chương trình radio đơn điều hành, thì đây là bảng bạn muốn trên bàn của bạn.

Đọc thêm
Tải