Mixer PreSonus StudioLive 32 Series III

Máy trộn kỹ thuật số đa năng với khả năng ghi âm mạnh mẽ Máy ghi / điều khiển trộn kỹ thuật số...

Đọc thêm